Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

STATUT
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
w RZESZOWIE
Postanowienia ogólne


§ 1


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2


1. Ośrodek jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Rzeszów.
3. Obszarem działania Ośrodka jest województwo podkarpackie.
 

§ 3


Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy społecznej.

Organizacja
 
§ 4


1. Ośrodkiem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Ośrodka jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

§ 5


Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na wniosek dyrektora Ośrodka.
 

Zadania
 
§ 6


Do zadań Ośrodka należy:
1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa podkarpackiego obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami;
2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;
4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podkarpackiego;
7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Podkarpackiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go Wojewodzie Podkarpackiemu do dnia 1 marca każdego roku.

Zasady gospodarki finansowej
 
§ 7


1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla jednostek budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku kalendarzowego.

Zmiany Statutu

§ 8


Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

 


UCHWAŁA Nr XXXII/564/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.

-POBIERZ-

 

UCHWAŁA Nr XXI/383/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.

-POBIERZ-

 

UCHWAŁA Nr LVIII/1100/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.

-POBIERZ-

 

UCHWAŁA Nr XV/260/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.

-POBIERZ-

 

UCHWAŁA Nr XXXII/596/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.

-POBIERZ-

 

UCHWAŁA Nr VI/79/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie

-POBIERZ-

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Lipiec 2022 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.